ћирlat

Занимљивости

 

Нaслoв: Како у којој земљи држава подпомаже земљеделство
Нoвинe: Глас народа, 1875-11-09
Oпис: Како Белгија подпомаже земљеделство

URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Железничка саобраћајна политика
Нoвинe: Отаџбина, 1888-05-01
Oпис: Цене у железничком саобраћају у Белгији

URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Предговор овоме издању
Нoвинe: Трговинско-занатлијски шематизам Краљевине Србије, 1905-01-01
Oпис: Белгија прославља 75 година независности
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Белгија и папа
Нoвинe: Народ, 1914-08-26
Oпис: Белгија и папа
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Белгијско гробље
Нoвинe: Пијемонт, 1914-11-07
Oпис: Белгијско гробље
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Путовање по данашњој Белгији
Нoвинe: Београдске новине, 1916-10-10
Oпис: Путовање по данашњој Белгији
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Адолф Пренс
Нoвинe: Полиција, 1920-03-15
Oпис: Адолф Пренс, белгијски криминалист и социолог
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Међународна изложба задругарства у Гану
Нoвинe: Време, 1924-05-10
Oпис: У Гану се одржава међународна изложба задругарства
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: У Брислу
Нoвинe: Време, 1926-04-16
Oпис: Белгија је цела једна велика башта
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Брисел: Варошка кућа
Нoвинe: Време, 1926-04-16
Oпис: Брисел: Варошка кућа (слика)
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Белгија уступа државне железнице приватном предузећу
Нoвинe: Време, 1926-07-18
Oпис: Белгија уступа државне железнице приватном предузећу
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Преглед упоредног законодавства
Нoвинe: Бранич, 1929-07-01
Oпис: Белгијска Главна контрола
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Катедрала у Иперну
Нoвинe: Правда, 1930-04-05
Oпис: Катедрала у Иперну (слика)
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Мала енциклопедија
Нoвинe: Време, 1930-06-27
Oпис: Белгија, европска држава
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Како у Белгији праве пропаганду за сађење дрвећа
Нoвинe: Правда, 1931-02-27
Oпис: Пропаганда за садњу дрвећа у Белгији
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Социјално старање у Белгији
Нoвинe: Београдске општинске новине, 1938-09-01
Oпис: Социјално старање у Белгији
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Уређење и организација Општине града Брисла
Нoвинe: Београдске општинске новине, 1939-08-01
Oпис: Уређење и организација Општине града Брисла
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Сличности и разлике рата из 1914 и 1940 у Белгији
Нoвинe: Време, 1940-05-15
Oпис: Сличности и разлике рата из 1914 и 1940 у Белгији
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

CreativeCommons Ауторство-Делити под истим условима 4.0.