ћирlat

Војска и полиција

 

Нaслoв: Топови гиганти
Нoвинe: Отаџбина, 1880-01-01
Oпис: Белгисјки топ "mortier-monstre" израђен је 1832 године
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Тактика чете и батаљона по маневарским правилима страних држава
Нoвинe: Службени вијни лист, 1888-09-01
Oпис: Тактика чете и батаљона у Белгији
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Преоружање француско и других држава
Нoвинe: Службени војни лист, 1889-08-12
Oпис: Белгија има бездимни барут
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Војни голубарници у страним државама
Нoвинe: Службени војни лист, 1901-01-14
Oпис: Војни голубарник у Белгији
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Суштина Бертилонажа и циљ његов
Нoвинe: Полицијски гласник, 1901-01-31
Oпис: Увођење Бертилонажа у Белгији
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Пси као агенти полицијски
Нoвинe: Полицијски гласник, 1902-04-26
Oпис: Полицијски пси у Белгији
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Просјаштво
Нoвинe: Полицијски гласник, 1902-05-16
Oпис: Борба против просјака у Белгији
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Белгијска полиција и пси
Нoвинe: Полицијски гласник, 1907-03-04
Oпис: Белгијска полиција и пси
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Међународно криминалистичко удружење
Нoвинe: Дело, 1910-10-01
Oпис: Међународно криминалистичко удружење своју годишњу скупштину одржало је у Брислу
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Шпренговање коцкарнице у ОСтенди
Нoвинe: Полиција, 1910-10-15
Oпис: Полиција открила илегално коцкање у купатилу у Остенди
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Белгијске наде на нову ефензиву
Нoвинe: Београдске новине, 1917-02-03
Oпис: Један разгвор са врховним заповедником белгијске војске
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Белгијска војска
Нoвинe: Ратни дневник, 1917-05-28
Oпис: Белгијска војска
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: О децентрализацији управе
Нoвинe: Полиција, 1920-09-15
Oпис: Белгија је подељена на девт области
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Белгија за појачање страног кадра
Нoвинe: Застава, 1921-12-25
Oпис: Захтев белгијског министра војног
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Начелна дебата о разоружању у Женеви
Нoвинe: Време, 1932-02-12
Oпис: Говор белгијског министра на четвртој седници опште конференције за разоружање у Женеви
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Како Белгија мисли да спроведе своју одбрану
Нoвинe: Време, 1936-10-28
Oпис: Нови војни закони
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Белгија спрема закон о реорганизацији војске
Нoвинe: Време, 1936-10-30
Oпис: Реорганизација белгијске војске
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

CreativeCommons Ауторство-Делити под истим условима 4.0.