ћирlat

Белгија и Југославија

 

Нaслoв: Привреда
Нoвинe: Застава, 1921-03-30
Oпис: Основано је друштво "Cercle des Amities belgo-yougoslaves" у циљу зближавања српског и белгијског народа
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Технички факултет у Лијежу
Нoвинe: Време, 1924-07-11
Oпис: Технички факултет у Лијежу стипендира студенте из Србије
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Међународни економски односи наше Краљевине
Нoвинe: Време, 1928-09-13
Oпис: Односи Белгије и Србије
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Г. Фернан Нере за тешње трговинске везе између Југославије и Белгије
Нoвинe: Време, 1929-03-14
Oпис: Трговинске везе између Белгије и Југославије
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Пре десет година
Нoвинe: Време, 1929-06-15
Oпис: Белгија признаје Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Поновни поздрави Белгији
Нoвинe: Време, 1929-09-01
Oпис: Конгрес наших ратника
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Друго предавање професора г. Пергамениа о Југославији
Нoвинe: Правда, 1931-02-07
Oпис: Белгијски професор Пергамени одржао предавање о Југославији
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Њ. В. Краљ примио је мач од белгиских ратника
Нoвинe: Време, 1932-11-13
Oпис: Белгиски бивши ратници Краљу Александру поклонили мач као симбол заједничког страдања и славе белгиског и југословенског народа
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Белгијски ратници своме великом и верном савезнику, Краљу Александру
Нoвинe: Правда, 1932-11-13
Oпис: Манифестација белгијско-југословенског пријатељства
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Разговор са Шарлом де Ромре де Вишнеом, белгиским послаником на нашем Двору
Нoвинe: Правда, 1933-05-14
Oпис: О потреби и могућностима економског зближења између Белгије и Југославије
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Почетак рада југословенског Комитета за унапређивање привредних односа са Белгијом
Нoвинe: Правда, 1934-04-17
Oпис: Почетак рада југословенског Комитета за унапређивање привредних односа са Белгијом
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Сиромашна Југословенка која је наследила баснословну заоставштину белгиске краљице
Нoвинe: Правда, 1934-05-27
Oпис: Белгиска краљица Анриета тестаментом оставила део наследства жени из Југославије
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Бивши белгијски ратници предају своју заставу београдском Војном музеју
Нoвинe: еоградске општинске новине, 1937-07-01
Oпис: Односи Белгије и Југославије
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Белгија жели зближење са Југославијом и Малом антантом
Нoвинe: Време, 1937-07-12
Oпис: Један бриселски научник о Југославији
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Нови трговински преговори са Белгијом
Нoвинe: Време, 1937-11-06
Oпис: Трговински преговори Југославије и Белгије
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Југословенске колоније у Белгији и рат
Нoвинe: Време, 1940-01-05
Oпис: Одно Југославије и Белгије
URL:
http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

CreativeCommons Ауторство-Делити под истим условима 4.0.