ћирlat

Школство у Белгији

 

Нaслoв: Школске штедионице
Нoвинe: Школски лист, 1882-03-15
Oпис: У Белгији су школске штедионице основане 1866. год.
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Свеучилишта у Европи
Нoвинe: Школски лист, 1883-12-15
Oпис: Белгија има 4 свеучилишта са 253 професора и 4072 ђака
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Белешке из просвете
Нoвинe: Женски свет, 1890-04-01
Oпис: Земаљски сабор у Брислу решио је да и женскиње могу слушати све гране више науке на свеучилиштву
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Женскиње по университетима
Нoвинe: Просветни гласник, 1894-07-01
Oпис: У Белгији је женскињама допуштено да могу похађати университете
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Занатске школе
Нoвинe: Дело, 1896-01-01
Oпис: Белгија има добро уређену занатску наставу
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Белгија
Нoвинe: Учитељ, 1897-11-01
Oпис: Настава у Белгији
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Школско кретање у свету
Нoвинe: Учитељ, 1898-04-01
Oпис: Развој просвете у Белгији
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Напомене о платама учитељским и надзору основних школа у неким европским државама
Нoвинe: Просветни гласник, 1898-05-01
Oпис: Организација наставе у Белгији
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Школско кретање у свету
Нoвинe: Учитељ, 1898-06-01
Oпис: О народном образовању у Брислу
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Школско кретање у свету
Нoвинe: Учитељ, 1899-02-01
Oпис: Учитељске школе у Белгији
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Белгија
Нoвинe: Учитељ, 1900-04-01
Oпис: Организација образовања у Белгији
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Преглед пољопривредне наставе
Нoвинe: Дело, 1903-07-01
Oпис: Уређење пољопривредне наставе у Белгији
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Техничко васпитање у Белгији
Нoвинe: Просветни гласник, 1904-03-01
Oпис: Техничко васпитање у Белгији
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Школа у борби против алкохолизма у Белгији
Нoвинe: Просветни гласник, 1905-09-01
Oпис: Школа у борби против алкохолизма у Белгији
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Колико има универзитета и великих школа на свету и где се налазе
Нoвинe: Просветни гласник, 1906-10-01
Oпис: Универзитети у Краљевини Белгији
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Техничке велике школе
Нoвинe: Просветни гласник, 1906-10-01
Oпис: Техничке велике школе у Белгији
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Школска реформа у Белгији
Нoвинe: Учитељ, 1911-05-01
Oпис: Школска реформа у Белгији
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Први међународни конгрес у Брислу за проучавање детета
Нoвинe: Школски гласник, 1911-10-30
Oпис: У Брислу одржан Први међународни конгрес за проучавање детета
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Педагошки преглед
Нoвинe: Учитељ, 1912-01-01
Oпис: Белгија је земља педагогије
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Настава и култура
Нoвинe: Просветни гласник, 1912-03-01
Oпис: Белгија има централно друштво које се зове школска задруга
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Школске штедионице
Нoвинe: Просветни гласник, 1912-04-01
Oпис: Школске штедионице у Белгији
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Школска година
Нoвинe: Просветни гласник, 1914-01-01
Oпис: Учење у основним школама у Белгији
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: О васпитној улози основне школе
Нoвинe: Просветни гласник, 1921-12-01
Oпис: Белгија увела у основне школе наставу морала
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Стручне школе и заводи
Нoвинe: Драгољуб Јовановић, 1930-01-01
Oпис: Приватне пољопривредне школе у Белгији
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

 

CreativeCommons Ауторство-Делити под истим условима 4.0.